Політика конфіденційності

1. Справжню політику конфіденційності обробки персональних даних складено з метою забезпечення безпеки персональних даних відвідувачів сайту https://happyphoto.club/ та визначає порядок обробки персональних даних Яковенком Юрієм Вікторовичем (далі – Фотограф).
1.1. Фотограф ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканності приватного життя, особистої та сімейної таємниці.
1.2. Ця політика Фотографа щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Фотограф може отримати про відвідувачів цього веб-сайту.

2. Основні поняття, що використовуються у Політиці:
2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://happyphoto.club/;
2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційними технологіями і технічними засобами;
2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Фотограф – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними;
2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту;
2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту;
2.10. Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;
2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Фотограф може обробляти такі персональні дані Користувача:
3.1. Прізвище ім'я по батькові;
3.2. Електронна адреса;
3.3. Номери телефонів;
3.4. Дата зйомки;
3.5. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інших);
3.6. Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних:
4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача про послуги фотографа;
4.2. Також Фотограф має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Фотографу листа на адресу електронної пошти happyphotokiev@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції»;
4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові основи обробки персональних даних:
5.1. Фотограф обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Фотографу, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою;
5.2. Фотограф обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних Безпека персональних даних, що обробляються Фотографом, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних:
6.1. Фотограф забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб;
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства;
6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Фотографу повідомлення на адресу електронної пошти Фотографа happyphotokiev@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних»;
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Фотографу повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Фотографа happyphotokiev@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних:
7.1. Фотограф на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися у тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних;
7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Заключні положення:
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Фотографа за допомогою електронної пошти happyphotokiev@gmail.com;
8.2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Фотографом. Політика діє безстроково до заміни її новою версією;
8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою http://happyphoto.club/privacy-ua/.
Контакти
Юрій Яковенко
Пишіть і телефонуйте:
+38 (066) 835 49 86 (Viber, WhatsApp, Telegram),
+38 (068) 729 01 77